4.6
จำนวน/วงเงิน: 1500000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: 2-36%%
อายุผู้กู้: ถึง 18-70 ปี
เงื่อนไข: สมัครกู้เงินได้กับธนาคารและบริษัทนอกระบบ
ระยะเวลา: 1-60 เดือน

เว็บยืมเงิน happynow

เว็บไซต์ Happynow เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ยืมเงินเข้ากับผู้ให้ยืมเงินอย่างธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อส่วนบุคคล